feedback

Redaktionsruta

Redaktionsruta
   
Utgivare » Armacell GmbH („Diensteanbieter“)
VD (Verkställande direktör) » Stefan Garmann, Daniel Högter
Adress » Robert-Bosch-Strasse 10, D-48153 Münster
Telefon » +49 251 7603 0
Fax » +49 251 7603 448
E-post » info.de@armacell.com
Huvudkontor registrerad » Münster, Amtsgericht HRB 86
USt-ID-Nr. » DE812122014

 

Ansvarsfriskrivning

1. Innehållet i online-erbjudande

Författaren ansvarar inte för aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet av informationen som ställs till förfogande. Skadeståndsanspråk mot författaren, som hänvisar till materiell eller immateriell karaktär, vid felaktig användning eller icke-användning av information som tillhandahålls med hjälp av och ofullständig information, är uteslutna, såvida inte författaren är skyldig till avsiktligt eller grovt vårdslöshet.

Alla erbjudanden är inte bindande och utan förpliktelser. Författaren förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra delar av sidor eller hela erbjudandet utan förvarning, lägga till, ta bort eller upphöra publicering tillfälligt eller permanent.

2. Hänvisningar och länkar

Vid direkta eller indirekta hänvisningar av främmande websidor („Hyperlinks“), som ligger utanför författarens ansvarsområde, skulle ett skadeståndsanspråk bara träda i kraft, om författaren skulle haft kännedom av innehållet och borde haft den tekniska möjligheten att förhindra tillgång till olagligt innehåll.

Författaren förklarar härmed uttrycklig att det inte fanns något olagligt innehåll på länkade sidor vid tidpunkten av länkning. På den nuvarande och framtida utformning, innehåll och författarskap på länkande/anslutna sidor har författaren inget inflytande. Detta gäller för alla inom det egna interneterbjudande satta länkar och hänvisningar såsom för främmande inskrivningar i från författaren skapade gästböcker, diskussionsforum och maillistor. För olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och särskilt för skador som uppstår vid användning eller icke-användning av informationen, är enbart internetsidans provider ansvarig, dock inte den som genom länkar hänvisar till publikationer.

3. Upphovsrätt och Copyright

Författaren strävar efter att i alla publikationer respektera upphovsrätten till grafik, ljud dokument, videosekvenser och texter, att använda sin egen grafik, ljud dokument, videosekvenser och texter eller att använda licensfri grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter. Alla inom internet erbjudande nämnda och möjligtvis genom tredje parten skyddade varumärke/märkesnamn gäller obegränsat de bestämmelserna för respektive gällande varumärkesrätt och äganderätt respektive registrerad ägare. Blotta omnämnandet innebär inte att varumärken inte skyddas lagligt genom tredje part!

Upphovsrätten för material som skapats av författaren tillhör enbart författaren. All kopiering eller användning av sådana bilder, ljuddokument, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåtet utan uttryckligt tillstånd från författaren.

4. Datasäkerhet / Integritetspolicy

Om inom interneterbjudandet ges möjlighet för inmatning av personliga eller affärsdata (e-post adress, namn, adress) sker detta enbart på frivillig basis av användaren. Användning och betalning av alla erbjudna tjänster är tillåtet - om tekniskt möjligt och rimligt - utan specifikation av några personuppgifter eller enligt specifikation av anonymiserade data eller ett alias. Användningen av i redaktionsrutan publicerade kontaktdata eller jämförbar information såsom postadress, telefon- och faxnummer och e-postadress för att skicka oönskad information är inte tillåtet. Rättsliga åtgärder mot avsändare av skräppost (spam-mails) i överträdelse med detta förbud är uttryckligen förbehållna.

5. Rättsliga giltigheten av denna ansvarsfriskrivning

Denna ansvarsfriskrivning är att betrakta som en del av internet erbjudandet, som du hänvisades till den här sidan. Om delar eller enskilda formuleringar i detta uttalande inte längre eller inte helt motsvarar gällande lag, förblir de återstående delarna av dokumentet i deras innehåll och giltighet opåverkat.